Afhaalmaaltijden en menu’s

juli 14, 2020

Restaurants and cafés die in de afgelopen weken door de corona-maatregelen hun toevlucht namen tot afhaalmaaltijden, verwelkomen nu weer klanten aan hun tafels om van het volledige menu te genieten.

Onze jaarlijkse Heritage Tour – erfgoedreis, waarin we op zoek gaan naar getrouwe minderheden die de geschiedenis van Europa gevormd hebben – werd door de wereldwijde omstandigheden eveneens beperkt, tot een virtuele tour. De twee weken met meer dan veertig reizigers uit alle delen van de wereld thuis voor het scherm samen op ontdekkingsreis door het hart van Europa, overtroffen niettemin onze verwachtingen.

Gebruikmakend van zoom-technologie combineerden we verhalen, diapresentaties, video’s, kaarten op Google Maps, rechtstreekse verbindingen met plaatselijke kenners, interactieve discussies en groepsgesprekken, om zo het beste alternatief te creëren voor ‘er zelf te zijn’.

Tijd voor een ‘afhaalmaaltijd’ was het gisteren na onze laatste stop in Scy-Chazelles. Dit  Franse plaatsje ten zuiden van Luxemburg was de woonplaats van Robert Schuman. In het verhaal van Schuman, over de visie van vrede en eenheid onder de volken van Europa, kwamen zoveel verschillende thema’s samen die tijdens de reis naar voren waren gekomen. Nu was het tijd om op basis van onze indrukken ons eigen beeld te vormen.

Wat? Wat hebben tijdens deze trip geleerd?
Nou en? Wat maakt dat voor ons uit?
En nu? Wat gaan wij daaraan doen?

Onder de ‘afhaalmenu’s’ die we deelden, waren de volgende:

 • Ons Europese verhaal zit vol met verbanden in tijd (een ‘domino-effect’) en ruimte (grensoverschrijdende netwerken), die teruggaan tot de tijd dat Paulus en andere apostelen een radicaal, nieuw wereldbeeld aan onze voorvaderen introduceerden, afkomstig van een liefdevolle, vergevende, bewogen, genadevolle Schepper-God;
 • Invloedrijke bewegingen en grote gevolgen vloeiden voort uit de keuzes en daden van minderheden die durfden te staan voor waarheid, weigerden de leugen te leven, die tegen de stroom in opkwamen voor recht en gerechtigheid, daarmee aantonend dat ‘God plus één een meerderheid is’;
 • Ter plaatse leren, plaatsen met historische betekenis zien, ontdekken en beleven is geweldige pedagogiek en een plezierige manier van leren;
 • Verhalen van vergeving en verzoening verschaffen hoop voor de hedendaagse crisishaarden;
 • Onze eigen nationale geschiedenissen kunnen alleen goed worden begrepen wanneer ze worden beschouwd in de context van de grotere, samenhangende, onderling afhankelijke Europese geschiedenis;
 • Nationale en confessionele vooringenomenheid hebben ons beroofd van de rijkdom van bewegingen, die door geloof en opoffering de weg hebben geplaveid voor vrijheden en waarheden die we vandaag vaak maar al te vanzelfsprekend vinden;
 • God is altijd aan het werk geweest, ook buiten kerkelijke kringen, en we moeten erkennen dat God aan het werk is op plaatsen waar we dat het minst verwachten;
 • We moeten de ‘lange boog van de geschiedenis’ begrijpen, erkennen dat God aan het werk is, de claim aanvechten dat geschiedenis betekenisloos zou zijn, en de jongere generaties hoop en perspectief bieden;
 • We hebben de nederigheid nodig om te luisteren naar en te leren van wat buiten onze eigen kringen afkomstig is, en zien hoe God stromingen heeft gebruikt welks theologie wijzelf misschien niet aannemen, maar die onze beperkte perspectieven op de proef stellen;
 • Zoals Francis Schaeffers onderwijs inzicht gaf in de tijd van een halve eeuw geleden (we bezochten L’Abri in Zwitserland op onze reis over de Alpen), zo moeten ook wij de wijsheid van de eeuwen aanwenden voor de nieuwe uitdagingen waarvoor we vandaag staan;
 • Alle beroepen zijn roepingen zoals Calvijn onderwees, zowel leken-leiders als ‘heiligen in pakken’ hadden sleutelrollen in het op gang brengen van verandering in de politiek (b.v. Schuman), de bankwereld (Raiffeisen), het onderwijs (Cele), gezondheidszorg, verzoening en hulpverlening (Dunant).

Menu’s

Ook wij zijn, net als zoveel restaurants, blij dat we weer volledige menu’s kunnen aanbieden, niet slechts afhaalmaaltijden. De Summerschool of Studies omvat een volledige midweek met verblijf in Amsterdam, 3-7 augustus, waarin Evert van de Poll en ik samenwerken in het geven van achtergronden om het Europa vandaag te kunnen begrijpen.

 • Evert geeft in de morgensessies les vanuit zijn binnenkort te verschijnen boek Christian faith and the making of Europe (Christelijk geloof en de vorming van Europa).
  • De avondsessies zijn een online Celtic Heritage Tour (Reis langs het Keltische erfgoed), waarin ik het verhaal volg van de kerstening van Ierland en Brittannië, de voorloper van het grote verhaal dat op het continent zou volgen.

Zowel de ochtend- als de avondsessies kunnen online worden gevolgd voor € 75 voor de hele serie, inclusief bronnenmateriaal, diapresentaties en e-boeken. Wie er lijfelijk bij is in Amsterdam (voor €200, plus €100 voor verblijf) doet ook mee aan extra sessies, stadswandelingen, films, discussies, museumbezoeken en maaltijden.

Voor meer informatie en aanmelding: e-mail naar info@schumancentre.eu.

Tot slot het dessert:De maandelijkse Schuman Talks zijn begonnen, op de 9de dag om 6 uur ’s avonds. Bekijk de twee uitstekende discussies tot nu toe met Tom Holland (juni) en Evert van de Poll (juli) .

Binnenkort op youtube.com (ga naar Schuman Talks): 9 augustus, 6 uur ‘s avonds metdr. Margriet Krijtenburg (Nederland), professor Wolfgang Palaver (Oostenrijk) enVictoria Martín (Spanje) over het belang van Schumans ideeën voor Europe vandaag.

Voor hen die zich verder willen verdiepen: ik kan je informatie geven over het masters programma in Missional leadership and European studies (waarvoor de erfgoedreizen je punten opleveren), een parttime, zelfstudie-programma om je toe te rusten voor missionaire betrokkenheid in Europa vandaag.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *