De strijd om Europa

juni 9, 2024

De herdenkingen van de 80ste verjaardag van de landing op D-Day in Normandië deze week bevatten een aangrijpende waarschuwing voor de Europeanen die zich voorbereiden op het stemmen voor hun nieuwe Europese Parlement. 

Koningen, presidenten en andere wereldleiders – waaronder Volodymyr Zelensky, maar niet zijn Russische tegenhanger – sloten zich aan bij het handjevol overlevende veteranen om de offers te herdenken van meer dan 4000 geallieerde soldaten die het leven lieten tijdens de landing, en nog veel meer tijdens de daaropvolgende maanden toen ze zich een weg naar Berlijn vochten. 

Door deze offers wonnen toekomstige generaties Europeanen de ‘vier vrijheden’ van meningsuiting, van godsdienst, van gebrek en van angst, zoals president Roosevelt tijdens de oorlog verwoordde. Toch worden deze vrijheden opnieuw bedreigd – van binnen en buiten de grenzen van de Europese Unie, zoals verschillende sprekers in Normandië de wereld eraan herinnerden. 

Zelfs terwijl ze spraken, gingen veel Nederlanders naar het stemhokje om te flirten met een antidemocratische, autocratische, isolationistische en nationalistische partij. Andere Europeanen volgden, stemden zelfs op partijen met nauwelijks verholen antisemitische sentimenten, wat aantoont hoezeer deze kostbare vrijheden voor lief kunnen worden genomen. Maar al te vaak behoren zelfs christenen tot deze kiezers.

In de komende maanden zullen we horen over de viering van de tachtigste verjaardag van de bevrijding van Parijs (25 augustus) en van Brussel (4 september), samen met herdenkingen van bevrijdingen en veldslagen (Arnhem, september; de Ardennen, december/januari) door Frankrijk, België en Nederland, uiteindelijk resulterend in de val van Berlijn en V-Day in Europa volgend jaar mei.

Bevrijding – wat is daarvoor nodig?

Twintig jaar geleden, in juni 2004, schreef ik het volgende in een Weekly Word over een dimensie van deze bevrijdingscampagne die vraagt om intentionele betrokkenheid van gelovigen in het publieke domein:

Leon Uris schrijft over deze (bevrijdings)fase van de Tweede Wereldoorlog in zijn boek Armageddon, waarin hij niet alleen de inspanningen beschrijft om de nazi-troepen stad voor stad terug te drijven, maar ook om te beginnen met het herstel van het burgerlijke leven en de civiele diensten in de bevrijde of veroverde gebieden. Terwijl de invasietroepen voor D-Day begin 1944 in stilte werden opgebouwd in het zuiden van Groot-Brittannië, werd er in het geheim ook een schaduwleger samengesteld, schreef Uris. Uitgekozen soldaten kregen orders om zich te melden bij speciale centra voor geheime opdrachten. Niet omdat ze zich hadden onderscheiden als geweldige gevechtssoldaten, maar omdat ze in hun burgerleven ambtenaren waren geweest, brandweercommandanten, ziekenhuisdirecteuren, bankiers, burgemeesters, schoolhoofden, zelfs magistraten.

Hun taak was om over het Kanaal gevlogen te worden en vlak achter de oprukkende Geallieerden gedropt of geland te worden. Van hen werd niet verwacht dat ze geweren afvuurden, bruggen opbliezen, handgranaten gooiden of tanks bestuurden. Hun taak was om te beginnen met de wederopbouw van het dagelijkse leven voor de burgers van de bevrijde of veroverde steden en dorpen. De openbare voorzieningen moesten worden hersteld. De openbare orde en veiligheid moesten worden hersteld. Er moest een nieuwe sociale orde worden opgezet die uiteindelijk de democratische waarden van de Geallieerde naties zou belichamen. Er moesten betrouwbare lokale burgers worden gevonden aan wie de verantwoordelijkheden voor het runnen van de lokale overheid en openbare diensten konden worden overgedragen.

Die taak was misschien gemakkelijker in de bezette landen Frankrijk, België en Nederland waar het ondergrondse verzet kon helpen bij het vinden van betrouwbare kandidaten. De wederopbouw en het overdragen van verantwoordelijkheden aan lokale overheden ging veel sneller dan in Duitsland zelf, dat nog vele jaren bezet bleef.

Een parallelle situatie bestond nog steeds in Irak een jaar na de ‘bevrijding’, waar het duidelijk was voor de toekijkende wereld dat militaire verovering één ding is, civiele wederopbouw iets anders. En toch is het één zonder het ander onmogelijk.

Les

Dit is een les voor zendelingen. Frontlijn zendelingen en evangelisten zijn als de parachutisten en de infanterie in de frontlinie, die centimeter voor centimeter grondgebied claimen, of ‘ziel voor ziel’. Deze categorie zendelingen is vaak alleen gericht op het ‘planten van de vlag’, door bekeerlingen te maken en kerken te planten. Taak volbracht, gaan ze verder naar de volgende plaats.

Maar de volledige taak is niet volbracht door evangelisatie en het planten van kerken alleen. Nergens draagt Jezus zijn discipelen op om bekeerlingen te maken en kerken te planten! Hij vertelt hen om te gaan en discipelen te maken en eerst het koninkrijk van God te zoeken; en dat hij zijn kerk zou bouwen. Nu is het essentieel om individuen tot geloof in Jezus te brengen, net als het starten van nieuwe gemeenschappen. Maar de taak om volken te discipelen houdt in dat er een nieuwe sociale orde moet worden opgezet die koninkrijkswaarden belichaamt.

Daarvoor hebben we, naast evangelisten en kerkplanters, mensen nodig die in alle sectoren van de samenleving werken om Gods koninkrijk uit te breiden naar alle gebieden van het leven: inclusief ambtenaren, brandweercommandanten, ziekenhuisdirecteuren, bankiers, burgemeesters, schoolhoofden en magistraten! Evenals artiesten, ingenieurs, zakenmannen en -vrouwen, politici, muzikanten, atleten, winkeliers, tuiniers, timmerlieden …. en zo gaat de lijst maar door.

Het één zonder het ander is onmogelijk.

En de strijd om de bevrijding van Europa woedt nog steeds.

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *