Angst uitdrijven

juni 13, 2017

De recente terroristische aanslagen in Groot-Brittannië en het Midden Oosten zaaien nog steeds angst en haat. Daarbij worden ze, helemaal volgens de berekeningen van de terroristen, erg geholpen door de media. Maar sinds de aanvallen van 9/11 in 2001 heeft een beweging zich door de hele Islamitische wereld verspreidt waardoor meer Moslims in Isa (Jezus) zijn gaan geloven dan in alle vorige 14 eeuwen.

Deze ongeëvenaarde ontwikkeling in de geschiedenis gaat samen met het opkomen van een wereldwijde gebedsbeweging die door Christenen over heel de wereld gevolgd wordt en die zich inzet om angst en haat te vervangen door geloof en liefde voor Moslims die zich houden aan de maand van vasten en gebed, de Ramadan.

In de maand Ramadan, die dit jaar begon op 27 mei en loopt tot 24 juni, wordt de eerste openbaring van de Quran aan Muhammad volgens islamitisch geloof herdacht en het is een van de vijf pilaren van de Islam.

De 30 dagen van gebed voor de Islamitische Wereld werd in 1993 begonnen na een ontmoeting van YWAM’s  internationale leiders in Sharm El Sheik, Egypte, die samen het Rode Zee Verbond tekenden waarin ze zich toewijdden aan een hernieuwde focus op de Islamitische wereld.

Het idee om voor de Islamitische wereld te bidden tijdens de Ramadan werd eerst in Nederland verkeert begrepen. Eén evangelisch magazine schreef destijds dat YWAM nu echt te ver was gegaan door ‘de Ramadan te houden’.

Bidden voor
Vandaag de dag zijn er echter honderdduizenden zo niet miljoenen gelovigen die voor Moslims over heel de wereld en bij hen in de straat bidden. Daarbij hebben ze ook gebedsgidsen in zowel digitale als geprinte vorm in meer dan 30 talen – zowel voor volwassenen als kinderen. Elke dag richt zich op een specifieke issue of gebied binnen de Islamitische wereld, waarbij er uitleg gegeven wordt over moslims en de Islam voor een beter begrip en om gebedspunten te geven.

De Ramadan is als tijd voor de gebedsfocus gekozen omdat dat het moment is dat moslims zich op geestelijke zaken concentreren. De nadruk ligt op bidden voor moslims, niet tegen hen bidden. Zoals de coördinator van de 30 dagen zegt: gebed vergroot ons vermogen om lief te hebben. Als we voor mensen bidden, dan beginnen we Gods perspectief op hen te krijgen, en gaan we hen zien als individuen die God liefheeft en die in Zijn evenbeeld geschapen zijn.

Dit is de tegenovergestelde instelling ten opzichte van de angst, woede of zelfs haat die de headlines, op de acties van terroristen gericht, bij ons naar boven halen – zelfs in de harten en gedachten van Christenen. Het tegengif tegen angst – wat ‘valse verwachtingen echt doet lijken’ (eng. F-E-A-R ‘False Expectations Appear Real’) – is liefde, volgens 1 Johannes 4:18: De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit.

In dezelfde trant schrijft broeder Andrew I-S-L-A-M uit als ‘I Sincerely Love All Muslims’ (Ik houd oprecht van alle moslims). Hij ziet de hand van God achter de golven van islamitische migranten die hun toevlucht in Europa zoeken. “Als wij niet naar hen toegaan, dan brengt God hen wel naar ons,” herhaalde hij meerdere jaren.

Jezus’ gebod om onze naasten en ook onze vijanden lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen, laat weinig ruimte voor de ‘natuurlijke’ en ‘begrijpelijke’ Westerse reacties op moslims in het algemeen en terroristen in het bijzonder.

In dit licht is de 30 Dagen van Gebed een radicaal antwoord die volgens schrijver Dr. David Garrison is verbonden aan de beweging van bekering die hij de laatste jaren heeft onderzocht.

Blazen
In zijn boek, Een wind in het huis van de Islam, bekijkt hij de verhalen van meer dan 1000 volgelingen van Jezus Christus met een Islamitische achtergrond van elk van de negen ‘kamers’ of regio’s in het huis van de islam. De negen cultureel verschillende regio’s delen gezamenlijke geschiedenis, talen, geografie en etniciteit. Zijn conclusie is dat de wind van Gods Geest over elk van deze negen ‘kamers’ aan het blazen is.

Garrison heeft door de Islamitische wereld gereisd – van West Afrika tot Indonesië. Hij heeft daar interviews afgenomen en persoonlijke verhalen van voormalige moslims uit deze bewegingen die hun geloof hebben in Jezus Christus,. Garrison wilde begrijpen hoe God vandaag de dag aan het werk was om moslims tot Christus te bewegen dan op andere momenten in de geschiedenis. Een ‘beweging tot Christus’ definieerde hij als meer dan 1000 moslims gedoopt zijn als gelovigen in Isa binnen een gemeenschap, of er meer dan 100 kerken geplant zijn binnen een generatie.

In zijn wereldwijde studie observeerde Dr. David Garrison dat de eerste islamitische beweging tot Christus niet gebeurde tot de 19de eeuw, meer dan 1000 jaar nadat Muhammads boodschap voor het eerst uit de minaretten van Medina klonk.

Hij merkte verder nog eens 10 islamitische bewegingen tot Christus op tegen het einde van de 20ste eeuw. Maar, schrijft hij, in de paar jaar van de 21ste eeuw tot nu toe hebben we al meer dan 60 nieuwe bewegingen tot Christus – wat een ongelofelijke toename!

Met andere woorden, achter de headlines die angst inboezemen, is er zich een ander verhaal van transformatie aan het ontvouwen. Dr. Garrison heeft voormalige terroristen ontmoet die ‘geweldige, stralende volgelingen van Jezus Christus’ zijn geworden, en die klaar zijn om hun leven in dienst van anderen neer te leggen.

Als je meedoet aan de beweging van 30 dagen van gebed, dan kan dat betekenen dat je deel wordt van een van de meest belangrijke ontwikkelingen van vandaag!

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *