Een Ster van Hoop

september 5, 2017

Waar hopen wij op? En waarom?

Volgelingen van Jezus zijn mensen van hoop die zwanger zijn met de toekomst. Maar wat is het wat wij verwachten? Zoals Tom Wright vraagt in de opening van zijn boek Verrast door hoop: Waar wachten we op? En waarom kunnen we vertrouwen op deze verwachtingen?

Wij hebben in de meditatie hof van Centrum ’s Heerenhof in Heerde, (waar Romkje en ik nu al voor meer dan vier decennia wonen), geprobeerd om de redenen en de doelen van onze hoop te visualiseren in een met straatstenen gemaakt ontwerp zoals boven afgebeeld. De tuin is een voortdurend werk in uitvoering, en het oorspronkelijke ontwerp met kiezelstenen was vervaagd en had een permanentere behandeling nodig.

Tijdens de zomer namen twee vakmannen, Gerrit en Wim, de bedrieglijk ingewikkelde taak op zich om de twee verweven driehoeken opnieuw te leggen in steen, de één rood en de ander geel. Het resultaat was best indrukwekkend.

Bezoekers aan de tuin worden uitgenodigd om eerst de rode driehoek te wandelen, en daarna de gele, waarbij ze bij de drie punten van elke driehoek een tekst lezen. De rode driehoek stelt de redenen van onze hoop voor, de redenen voor onze verwachtingen over de toekomst. De gele stelt de doelen van onze hoop voor, wat het is waar we op hopen.

 

Bloed

Rood verbeeldt het bloed van Christus en het keerpunt van de geschiedenis: Christus’ kruisdood. Maar, ons beginpunt als we de eerste driehoek bewandelen om de redenen voor onze hoop te ontdekken, is God de Vader.

Als de Vader niet was zoals Hij zich in de Bijbel heeft geopenbaard, hadden we geen reden om te hopen. Als hij niet een liefdevolle, genadige God was die geduldig blijft en snel vergeeft, maar arbitrair, wraakzuchtig, wreed, en roekeloos zoals de goden van de heidenen, dan hadden we alle reden gehad om bang te zijn. Zijn geopenbaarde plannen voor de mensheid, en voor ons als individuen, zijn plannen van hoop en een toekomst. Daarom geven zijn oneindige kracht, zijn liefdevolle doelen en genadige persoon ons solide redenen voor hoop.

Bij het volgende station lezen we dat de Zoom gekomen is om de Vader bekent te maken, om ons te leren hoe we in de wil van de Vader moeten leven, en om als offer in onze plaats te sterven voordat hij het graf uit barstte met een verrezen lichaam. Zoals Paulus ons herinnert, als Jezus niet op aarde leefde, stierf en lichamelijk verrezen is zoals de evangeliën aan ons getuigen, zouden we zonder hoop zijn. Die totaal onverwachtse wederopstanding transformeerde de vroege discipelen die de kolossale implicaties begrepen van waar zij getuigen van waren. Voor hun, zoals voor ons vandaag, gaven de gebeurtenissen van die drie belangrijke jaren onomstotelijke redenen voor hoop.

Het derde station op de rode driehoek concentreert zich op de Geest wiens komst tijdens Pinksteren Joëls profetie deels vervulde, en ons wees naar de ultieme vervulling van de belofte van de uitstorting op alle volkeren. De Geest is de garantie, de aanbetaling en een voorproefje van wat nog komt, en geeft daarom nog verdere betrouwbare redenen voor hoop.

 

Glorie

Geel (of goud) staat voor de glorie van Gods aanwezigheid en zijn hemelse doelen voor de mensheid. De gele driehoek herinnert ons er daarom aan wat het is waar wij op hopen, waar wij op wachten, waar wij zwanger van zijn; d.w.z. de doelen van onze hoop.

Ons beginpunt is weer de Vader met wie wij zijn voorbestemd om als dochters en zonen te regeren, met wie we de eeuwigheid zullen doorbrengen, wiens goddelijke natuur wij zullen delen. In die beroemde woorden van The Messiah, vertelt Paulus ons dat wij in een oogwenk getransformeerd zullen worden en hem zullen zien zoals hij is en wij als hem zullen zijn. Dit is wat we verwachten! Dit is onze onvoorstelbare en toch zekere hoop.

Het volgende station herinnert ons er aan dat we wachten op de voltooiing van de menselijke geschiedenis met de terugkomst van de Zoon, die, net als daarvoor, in tijd en ruimte terug zal komen om te cyclus van hopeloosheid en wanhoop te doorbreken. Hij zal de boekhouding van de geschiedenis in evenwicht brengen, waardoor al het onrecht en leiden zin zal hebben gehad.  En hij zal het koninkrijk van God naar de wereld brengen en met gerechtigheid en rechtvaardigheid regeren. Net als met elke zwangere vrouw, wordt ons huidige perspectief getransformeerd door onze verwachtingen van de toekomst. In hoop leven betekent vandaag in het licht leven van Gods morgen.

Ten slotte richten we ons nog eens op de Geest die, sinds Pinksteren, de wereldwijde verspreiding van Gods koninkrijk heeft bekrachtigd; en die, in de Twintigste Eeuw ongeëvenaarde opwekkingen heeft geïnspireerd, wat het zeker de Eeuw van de Geest maakt; en die ons toekomstige uitstortingen in het nieuwe Millennium belooft… totdat alle volkeren gezegend zijn.

Dit zijn de redenen waarom wij, als volgelingen van Jezus, een volk van hoop moeten zijn die zwanger zijn van de toekomst.

 

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *