Het beste nieuws ooit!

november 20, 2021

Soms moeten we het risico nemen ons hoofd boven het maaiveld uit te steken om verder te kijken dan onze eigen kerk, organisatie, buurt of natie – om een veel groter beeld te krijgen van wat God aan het doen is in heel Europa en in onze wereld.

Lausanne Europe 20/21 was deze afgelopen week zo’n soort ervaring: honderden, en mogelijk duizenden leiders uit alle hoeken van Europa waren betrokken bij het samen nadenken, aansporen en bidden over het bekend maken van God aan de Europeanen. Of we nu alleen vanuit huis of kantoor volgden, of in nationale bijeenkomsten zoals die waar ik me bij aansloot in Almere in de buurt van  Amsterdam, we werden allemaal meegetrokken in een brede, multi-etnische, meertalige, multinationale ‘gemeenschap van heiligen’ die Europa en ver daarbuiten beslaat. We werden ons meer bewust van onze eigen culturele blinde vlekken, nationalistische beperkingen, taalkundige verschillen en misschien zelfs raciale vooroordelen. We werden geconfronteerd met noden en uitdagingen in het huidige behoeftige zendingsveld van Europa.

De vier dagen van online gesprekken, videoverslagen, uitwisselingen via chatboxen, interactieve seminars en bijbelexposities hebben een mijlpaal-evenement gecreëerd dat het evangelische landschap van Europa voor de komende decennia zal beïnvloeden. Het heeft een rijk, permanent bronnenarchief opgeleverd dat voor iedereen beschikbaar is, een gemeenschappelijke bibliotheek van inspiratie en informatie voor kerken en organisaties, voorgangers en zendelingen, leken en geestelijken, maatschappelijk werkers en journalisten, kunstenaars en studenten … voor iedereen die zich bekommert om de verspreiding van het Koninkrijk in Europa.

Archief

Niemand kon alle gelijktijdige sessies bijwonen (hoewel de verleiding groot was om te “zappen”), dus het online-archief zal ons nog steeds in staat stellen om het meeste uit dit baanbrekende evenement te halen. Hier is een lijst van de opgenomen seminarpresentaties met discussies die beschikbaar zijn op het Lausanne Europe-platform: welke kunnen nuttig zijn voor uw werk?


• Kunst- de taal van de Europese ziel • Seculiere jongeren bereiken • Verbinding maken met diasporakerken • De goden van Europa overwinnen • Lessen uit de vroege kerk en de Reformatie • Persoonlijke opwekking • Nominaal christendom • Kerkplantende bewegingen in Europa • Klimaatverandering • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) • Leiderschap • Godsdienstvrijheid • Zorg voor de schepping • Europa’s rol in wereldzending • Mensenhandel • Islam en apologetiek • Vrouwen en mannen die samen leiden • Je kerk mobiliseren voor evangelisatie • Eenvoudige kerk • Kerk en populistische politiek • Sport • Tweede generatie diaspora bereiken • Angst • Apologetiek • Ai en ethiek • Vluchtelingen • Christenen en de EU • Mondelinge communicatie van het evangelie • Politieke betrokkenheid • De transgenderbeweging • Waar is seksualiteit voor? • Verzoening in een gepolariseerde wereld • Geloof en wetenschap • Het evangelie en de stad • Het evangelie en de werkplek • Identiteitspolitiek • Dekoloniserende zending • Dialoog met katholieken • Vijfvoudige bedieningen • Kansen en uitdagingen van een door media verzadigd tijdperk • Pornografie • Cross-cultureel evangelisatie • De kijk van een moslim op Europa • Nationalisme als afgoderij • Antisemitisme • en nog veel meer…!


Enkele van de vele hoogtepunten waren:

  • Jim Memory’s verkorte presentatie van zijn rapport Europa 2021 waarover we de afgelopen weken hebben geschreven, maar waarvoor helaas geen gelegenheid was om in gesprek te gaan;
  • Kate Coleman’s uitdaging voor ons om bereid te zijn het comfort van de bovenzaal te verlaten, zoals de eerste discipelen daartoe werden bewogen door de uitstorting van de Geest, en om de kloof tussen de kerk en de wereld te dichten – opnieuw met weinig ruimte voor reactie;
  • Luke Greenwood’s pleidooi om de schreeuw van geestelijke honger van de jonge generatie te horen, uitgedrukt in de beklijvende woorden van de seculiere band ‘Bring me the horizon’, uit hun lied ‘Drown’:

Got a hole in my soul, growing deeper and deeper/And I can’t take one more moment of this silence/The loneliness is haunting me/And the weight of the world’s getting harder to hold up/Who will fix me now?’ Duik er in als ik down ben? Red me van mezelf, laat me niet verdrinken, want je weet dat ik dit niet alleen kan.

Vragen

In de slotzittingen gaven de oudgedienden van de Lausanne-beweging, Sam Escobar en Os Guinness, historische perspectieven door aan deelnemers die voor het eerst aan Lausanne deelnamen. De Peruaan Escobar, die met zijn voordracht uit 1974 de evangelische beweging wereldwijd weer bewust maakte van de sociaal-politieke dimensies van het evangelie, drong er bij zijn jonge toehoorders op aan open te blijven staan voor de vragen die uit de wereld komen, vooral van de nieuwe generatie.

Guinness herinnerde aan zijn opvoeding in China als zendingskind, en de Chinese belangstelling voor de vraag waarom het schiereiland van de Euraziatische landmassa dat we nu Europa noemen, het wereldgebeuren in de afgelopen vijf eeuwen heeft gedomineerd. Zij kwamen tot de conclusie dat de reden daarvoor de godsdienst van Europa was, met name de herontdekking gedurende de protestantse reformatie van de grote waarheden van de roeping, die tot het kapitalisme leidde, en het geweten, dat tot de mensenrechten leidde. Hoewel Europa veel te danken had aan de Grieken en Romeinen, vervolgde Os, was Europa de erfgenaam van het evangelie, voornamelijk de Reformatie.

Maar nu bevonden we ons op een waarlijk beschavingsmoment, met het Westen in verval, opkomend autoritarisme, klimaatverandering, en harten die het begaven van angst. Alternatieven voor het geloof bleken failliet, rampzalig en leeg. “Het evangelie is echt het beste nieuws ooit! Niet alleen voor individuen, maar voor samenlevingen en de wereld in het algemeen”, zo besloot Os.

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *