Openbare waarheid?!

november 13, 2021

Terwijl regerings- en NGO-afgevaardigden dit weekend naar huis reizen van COP26, de klimaatveranderingsconferentie in Glasgow, bereiden christelijke leiders zich voor om online in heel Europa verbinding te maken voor de Lausanne Europe 20/21 Conversation and Gathering die deze woensdag begint.

Het evenement, dat gepland stond in Polen, moet nu online plaatsvinden door de COVID-19-crisis. Hoe zal de milieucrisis waar het in Glasgow over ging, worden bekeken tijdens dit eerste Lausanne Europa-evenement van deze generatie? Hoe zal de coronacrisis de strategieën voor evangelisatie in Europa vormgeven? Dat hangt ervan af of we het evangelie als een persoonlijke of als een openbare waarheid zien.

In zijn plenaire sessie op donderdag zal Jim Memory zijn missiologisch rapport Europa 2021 presenteren, waarin hij de uitdagingen en kansen voor zending in Europa van vandaag in kaart brengt. Ik heb Jim onlangs geïnterviewd voor een Schuman Talk. Hij legt de politieke, economische, sociale, technologische en ecologische uitdagingen uit en wat dat allemaal betekent voor onze zendingagenda. Hoe zijn bijdrage de andere sessies beïnvloedt, en de vele gesprekken en discussies onder de verwachte 800 deelnemers, hangt af van ons begrip van het evangelie.

Ik heb ooit een consultatie bijgewoond van Europese zendingsbureaus waar Jim deze crises presenteerde. Twee leiders van kerkgenootschappen waren uitgenodigd om te verwoorden hoe deze uitdagingen de zendingsagenda’s van hun kerken zouden kunnen vormgeven. Beiden spraken 90 minuten over het werk van hun kerken, zonder één woord te zeggen over de kwesties die Jim had opgeworpen. Toen er specifiek werd gevraagd om commentaar op \jimd bijdrage, haalde de ene zijn schouders op en zei: “Nou, het belangrijkste is het redden van zielen, toch?” Tsja, dat is belangrijk. Maar is dat de volheid van het goede nieuws van Gods koninkrijk?

Privé waarheid?

Zien we het evangelie in wezen als een persoonlijke waarheid, die individuen en hun relatie met God betreft? Een kaartje voor de hemel, weg uit de puinhoop waarin we ons op deze planeet bevinden?

Deze opvatting van het goede nieuws leidt tot een zendingsaanpak gericht op ‘het redden van zielen’: evangelisatie en gemeentestichting. Theologische training zal zich concentreren op evangelisatie, persoonlijk discipelschap, bijbelkennis en kerkelijke kwesties. Allemaal onmisbare onderwerpen, toegegeven.

Maar moeten we het evangelie ook niet begrijpen als openbare waarheid, waarheid voor het hele leven van de samenleving en de schepping? Gaat het goede nieuws van het Koninkrijk niet óók over Gods voornemen om alle dingen onder hemel en aarde met elkaar te verzoenen in Christus als Heer? Betekent het niet ‘mensen oproepen om iets te geloven dat radicaal anders is dan wat normaal als openbare waarheid wordt aanvaard’, zoals zendeling Lesslie Newbigin het uitdrukte. Daarbij riep hij op tot bekering, niet alleen van het hart en de wil, maar ook van de geest.

Alle dingen

Is dit niet wat Abraham Kuyper beweerde? Hij legde ooit een verklaring af op slechts 500 meter van waar ik zit te schrijven in het hart van Amsterdam: Er is geen vierkante centimeter menselijk leven waarvan Christus, die soeverein is over alles, niet zegt ‘ Mijns!’? Kuyper vatte Gods missie, geopenbaard uit het eerste boek van de Bijbel, op als het brengen van alle dingen onder de heerschappij van Christus. Alle dingen. In het onderwijs, de politiek, de journalistiek en de samenleving, en natuurlijk in de kerk.

Dit was ook William Carey’s opvatting van zending. Hij is vaak de vader van de moderne zending genoemd, maar hij hield zich niet alleen bezig met bijbelvertaling en kerkstichting; hij begon de eerste krant in India, de eerste spaarbank, de eerste uitleenbibliotheek, de eerste school voor jongens en meisjes. Hij introduceerde de eerste stoommachine, de eerste particuliere drukpers, leidde een campagne voor sociale gerechtigheid tegen het verbranden van weduwen, begon de Horticultural Society of India (tuinbouwgenootschap)… en meer !!

We verklaren graag dat Jezus de Heer van alles en allen is. Maar laten onze theologische opleidingen ook zien dat wij dat belijden? Waar bieden we openbare theologiecursussen om jonge christenen bijbelse fundamenten te geven om subversieve ‘Koninkrijksagenten’ te worden in politiek, diplomatie, recht, journalistiek, onderwijs, zaken of sociale actie?

Mogen we op Lausanne Europe 20/21 het evangelie bevestigen als openbare waarheid, om erkend te worden als waar voor het hele leven van de samenleving, voor de bloei van het leven in Europa (en daarbuiten) en het zoeken naar het algemeen welzijn voor iedereen?

PS Wil je enkele plenaire sessies live online volgen? Registreer hier.

P.S. Heb je afgelopen dinsdag de Schuman Talk met Thomas Schirrmacher gemist? Hier vind je hem.

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *