Zet je schrap voor verandering

januari 29, 2024

Hou je vast, mensen! Er komt snel een ‘scherpe bocht naar rechts’ aan nu de verkiezingen in heel Europa dit jaar naderen, zowel op nationaal als Europees niveau.

Vorige week publiceerde de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen een rapport waarin werd gewaarschuwd dat populisten en nationalisten de meeste stemmen zullen krijgen voor nieuwe leden van het Europees Parlement bij de verkiezingen in juni in Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Polen en Slowakije.

Populistische partijen zullen naar verwachting ook sterk stemmen in Bulgarije, Estland, Finland, Duitsland, Letland, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden. Met andere woorden, minder centrumlinkse en groene partijen zullen hun zetels kunnen behouden.

We zijn misschien geneigd te denken dat de Europese politiek er niet zoveel toe doet, maar de algemene verschuiving naar extreemrechts zal de politiek op alle niveaus beïnvloeden. Het zal het vermogen van de Europese Commissie en de Europese Raad om één front te vormen op het gebied van buitenlands beleid en om op te treden in milieukwesties, belemmeren.

Structuren en instellingen die ten grondslag liggen aan de orde van na de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op liberale democratie, rechtsstaat en samenwerking voor het algemeen welzijn, zullen steeds meer bedreigd worden nu anti-Europese, anti-migranten en antidemocratische populisten aan de macht komen.

Mythes

Migranten tot zondebok maken en nationalisme gaan meestal gepaard met ondermijnende steun voor Oekraïne. Toch hoef je geen genie te zijn om te voorspellen dat een overwinning van Poetin de grootste, meest rampzalige migrantencrisis in Europa zou veroorzaken sinds de Tweede Wereldoorlog.

Berichten over onderdrukkende omstandigheden in de bezette oostelijke gebieden van Oekraïne die een Sovjetachtige zombiementaliteit voortbrengen, zullen Oekraïners die van vrijheid hebben geproefd niet aanmoedigen om zich te onderwerpen aan de Russische overheersing, onder het zogenaamde Russkiy mir. Zes miljoen Oekraïners – vrouwen en kinderen – verlieten hun thuisland toen de Russische tanks bijna twee jaar geleden vanuit het noorden binnenvielen. De volgende keer zouden de mannen ook komen.

De beste — en enige — manier om een dergelijke crisis te voorkomen is ervoor te zorgen dat Oekraïne de middelen heeft om de klus goed te klaren. Antimigrantenpartijen zouden toch eens wakker moeten worden.

Zij — en wij allemaal — zouden ook Hoe migratie echt werkt moeten lezen, het onlangs verschenen boek van de Nederlandse socioloog Hein de Haas, oprichter van het International Migration Institute aan de Universiteit van Oxford. De Amsterdammer betoogt dat een groot deel van het debat over migratie is gevormd door mythes, verzinsels en onverantwoorde retoriek die extreem rechts aanmoedigt en racisme, polarisatie en intolerantie bevordert.

Dertig jaar onderzoek heeft hem ervan overtuigd dat er geen reden tot paniek is; dat we niet in een tijd van ongekende migratie of vluchtelingencrisis leven; dat migratie niet op een historisch hoogtepunt is en ook niet uit de hand loopt; dat immigratie geen werkloosheid, baanonzekerheid, loonstagnatie en gebrek aan betaalbare huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg heeft veroorzaakt; noch criminaliteit veroorzaakt, noch welzijnsvoorzieningen of sociale cohesie bedreigt.

Moeilijk te geloven? Dat toont misschien de invloed aan van debatten die worden gevoerd in simplistische en polariserende pro- en anti-termen. Lees zelf het boek met zijn 400 pagina’s aan op onderzoek gebaseerde bevindingen. Immigranten tot zondebok maken, zegt hij, is een eeuwenoude strategie die door politici wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van hun eigen medeplichtigheid aan het creëren van bovengenoemde problemen.

Breekbaar

Dit zijn onzekere tijden die waakzaamheid vereisen. We moeten discussie en dialoog onder christenen aanmoedigen om ‘de tijden te begrijpen en te weten wat Gods volk moet doen’. Daarom houden we elk jaar op of rond Europadag (9 mei) het Forum over de Staat van Europa in de hoofdstad van het land dat het voorzitterschap van de EU bekleedt. Op dit moment is dat België. Het forum vindt dit jaar dus weer plaats in Brussel, waar het Schumancentrum op 9 mei 2010 werd opgericht, op de 60e verjaardag van de Schumanverklaring, die in 1950 de aanzet gaf tot de Europese integratie. Het forum komt een maand voor de verkiezingen van het Europees Parlement (6-9 juni).

Dus onthoud deze data: 10 en 11 mei. Overweeg om vrijdagavond 10 mei met ons mee te gaan naar de openbare openingsmanifestatie in de Karmelietenkerk. Hoofdspreker zal de edelachtbare ds. Dr. Robert Innes zijn, de Anglicaanse bisschop in Europa. Het forum wordt voortgezet op zaterdag voor geregistreerde deelnemers, wanneer we nadenken over de staat van Europa vandaag in het licht van Robert Schumans visie voor een ‘gemeenschap van volkeren die diep geworteld zijn in christelijke waarden’. Meer informatie volgt later op de website van het forum: stateofeuropeforum.eu.

Europadag zelf, donderdag 9 mei, valt dit jaar op Hemelvaartsdag. We plannen een Europese Studiedag, open voor iedereen, op die dag in Brussel, waarbij we onderzoeken hoe het evangelie het Europese verhaal door de twee millennia heen heeft gevormd, en we belichten ook de bijzondere momenten van genade in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag wandelen we samen door de Europese wijk in Brussel om meer te leren over de werking van de verschillende instellingen daar.

Houd deze ruimte in de gaten voor meer details.

P.S. Er is nog plaats voor de driedaagse Heritage Tour of Ireland & Britain, 26 februari (avond)-29 februari. Meer informatie hier en op info@schumancentre.eu, tel +31 681488655

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *