Jij… in een baret??!

november 5, 2022

Vandaag is het afstudeerdag in Birmingham voor de masterstudenten die ons Europese studieprogramma afronden, naast andere keuzevakken. Kun je jezelf in de nabije toekomst in een toga en baret voorstellen?

We doen er allemaal goed aan ons af te vragen: zijn we voldoende opgeleid om het verschil te maken op onze werkplek of in onze bediening? Of hebben we opnieuw uitrusting, omscholing, verfrissing nodig? De hoop brengen van de eeuwenoude evangelieboodschap naar onze door crises geteisterde samenleving met hedendaagse relevantie is waarom we in het Schuman Centre samenwerken met ForMission College in Birmingham. Samen kunnen we beter training in zending vandaag aanbieden en het begrip van onze grotere Europese context, verleden, heden en toekomst.

De locatie van de ceremonie van vandaag onderstreept de hedendaagse missie die geworteld is in een rijk bijbels erfgoed. St Martin in the Bull Ring is een 19e-eeuws neogotisch heiligdom gebouwd op een plek in de binnenstad van voortdurende christelijke eredienst sinds de 13e eeuw. Martinus van Tours, zijn vierde-eeuwse naamgenoot beroemd om zijn dienst aan de armen, was een bekeerde Romeinse soldaat die monnik en bisschop werd, met een enorme invloed op de Galliër van zijn tijd. Zijn leven blijft kerkpersoneel en vrijwilligers inspireren terwijl ze genezing, hulp en hoop bieden aan de armen in de stad. Martinus is een van de vele historische figuren die in onze modules tot leven komen en inspiratie bieden voor de uitdagingen van vandaag terwijl we de opkomst van een Europa volgen dat fundamenteel wordt gevormd door het geloof van creatieve minderheden.

Net begonnen

Ons keuzevak voor Europese studies is het enige programma op masterniveau dat ik ken waarin wordt geprobeerd Gods vingerafdrukken in het verleden van Europa te traceren, Gods handelen in het heden van Europa te onderscheiden en Gods doelen voor de toekomst van Europa te onderzoeken. (Ik zou graag meer van dergelijke programma’s horen!) Wij geloven dat het verhaal van Jezus de allergrootste factor is in het vormgeven van het verleden van Europa. Zelfs een atheïst als Richard Dawkins verklaart dat we de Europese geschiedenis niet kunnen begrijpen zonder het christendom en de Bijbel te begrijpen.

Waarom kan het verhaal van Jezus dan niet de grootste factor zijn bij het vormgeven van de toekomst van Europa? Hoewel velen zich er bij neergelegd lijken te hebben in Europa’s ‘onomkeerbare’ postchristelijke staat, besluit filosoof Charles Taylor zijn monumentale studie van onze tijd, A secular age, met deze veelbetekenende woorden: We staan nog maar aan het begin van een nieuw tijdperk van religieus zoeken, waarvan de uitkomst niemand kan voorzien.

Wat is onze zendingsopdracht in een Europa dat paradoxaal genoeg het continent is dat het meest gevormd is door de Bijbel en door de verwerping van de Bijbel? Bijna twee decennia geleden schreef ik een boek waarin ik tien geboden suggereerde voor Gods volk om geloof, hoop en visie voor ons continent te herwinnen, genaamd Leven als mensen van hoop. Hoewel het momenteel niet meer wordt gedrukt, is het niet verouderd. Hier is een korte samenvatting.

Tien imperatieven

  1. Vraag!wat is Gods wil voor Europa? Waarom negatief zijn over de toekomst van Europa als Jezus ons heeft geleerd te bidden voor de komst van Gods koninkrijk, dat zijn wil in Europa zal worden gedaan zoals in de hemel?
  1. Afwijzen!de propaganda van de vijand. Zijn methoden van intimidatie, afleiding en verleiding hebben velen verlamd als konijnen in de koplampen van een auto
  1. Herinner! wat God in het verleden heeft gedaan. Onwetendheid over Gods handelen in de geschiedenis kweekt ongeloof en passiviteit over de toekomst.
  1. Geef toe!de zonden en fouten van de kerk, die maar al te vaak de loop van de Europese geschiedenis negatief hebben bepaald.
  1. Herken!de realiteit van vandaag. Europa is vandaag de dag een geestelijke dwerg vergeleken met de dynamische groei van de kerk op andere continenten.
  1. Kijk!wat God aan het doen is. Slecht nieuws mag dan onze krantenkoppen domineren, toch is God stilletjes aan het werk achter de schermen met frisse uitdrukkingen van kerk, zending van de meerderheidswereld en een geestelijke honger die niet wordt bevredigd door liberaal materialisme.
  1. Herontdek!het evangelie van het Koninkrijk. Evangelisatie is het verkondigen van het goede nieuws van Christus’ heerschappij over elk gebied van het leven dat door de zonde wordt beïnvloed – en dat is elk gebied van het leven.
  1. Aanvaard!onze verantwoordelijkheid en rol om agenten van het Koninkrijk te zijn en de toekomst van onze steden, landen en continent mee vorm te geven.
  1. Transplanteer!de kerk de 21e eeuw in, als nieuwe wijnzakken die inspelen op hun culturele context.
  1. Synergie! als kerken en netwerken, die samenwerken in steden, landen en Europa.

Zou een masteropleiding op basis van deze imperatieven je interesseren? Je zou in maart 2023 kunnen beginnen met onze volgende module, met hybride sessies van lezingen en veldexpositie in de oude straten van Utrecht en Zwolle, de historische grachten van Amsterdam en het open landschap van Friesland.

Schrijf me voor meer details.

Tot volgende week,
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *