Tiede ja teknologia

lokakuu 15, 2018

Tämä on kuudestoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Raamattu myytteineen, ihmeineen ja erikoisine kuvauksineen enkeleistä ja paholaisista, on ollut merkittävä este nykyaikaisen tieteen nousulle. Vasta renessanssin ja valistuksen vapautettua nykyihmisen mieli Raamatun keskiaikaisesta taikauskosta, tieteen kausi pääsi alkamaan. Tämä yleisesti […]

Aika & historia

lokakuu 8, 2018

Tämä on viidestoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Raamatulla oli merkittävä rooli länsimaisen ajan käsitteen kehityksessä sekä ajan mittaamiseen kehitettyjen kellojen ja kalenterien luomisessa. 1.Mooseksen kirjan ensimmäiset sanat (“Alussa…”) toivat lineaarisen aikakäsityksen, mikä erosi radikaalisti muinaisten sivistysten loputtomista sykleistä ja […]

Politiikka ja demokratia

lokakuu 2, 2018

Tämä on neljästoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Monet ajattelevat kirkon ja valtion eron merkitsevän sitä, ettei uskonnolla ole roolia nykyaikaisessa politiikassa. Meille kerrotaan demokratian tulleen kreikkalaisilta, joten miksi tarvitsisimme uskontoa politiikassa? Poliittiset ideologiat ovat kuitenkin luonteeltaan uskonnollisia. Ne ilmaisevat […]

Laki ja oikeus

syyskuu 24, 2018

Tämä on kolmastoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Harvard Law School -yliopiston opiskelijoita ja professoreita muistutetaan päivittäin länsimaisen lain perustasta kirjaston sisäänkäynnin yläpuolella olevan latinankielisen lauseen kautta: Non sub homine sed sub deo et lege (Ei ihmisen vaan Jumalan ja […]

Kieli ja kirjallisuus

syyskuu 17, 2018

Tämä on kahdestoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Mikään ei vedä vertoja Raamatun vaikutukselle kielten ja kirjallisuuden kehitykselle. Vaikutus on nähtävissä Itä- ja Länsi-Euroopassa, Lähi-idässä kahden vuosituhannen ajan ja maailmanlaajuisesti neljän viimeisen vuosisadan ajan. Raamattu on käännetty useammille kielille kuin […]

Etiikka ja moraali

syyskuu 10, 2018

Tämä on yhdestoista osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Mikä vaikutus Raamatulla on ollut länsimaisen etiikan ja moraalin kehitykseen? Sanoja etiikka ja moraali käytetään usein merkitsemään samaa asiaa, sillä molemmat liittyvät käytöksen “oikeuteen” ja “vääryyteen”. Tästä huolimatta sanoilla on eri merkitys. Etiikka tulee […]

Terveydenhuolto ja vieraanvaraisuus

syyskuu 3, 2018

Tämä on kymmenes osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Kun ambulanssi kiitää katujen halki sireenien ja valojen saattamana, “yleiset käytöstavat” saavat liikenteen pysähtymään, jotta hätätilanteessa toimivalla ajoneuvolla on tilaa kulkea. Kuitenkaan huolenpito ja myötätunto eivät ole aina olleet ilmiselviä reaktioita kärsimykseen. […]

Perhe & avioliitto

elokuu 27, 2018

Tämä on yhdeksäs osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Perheet ja avioliitot ovat olleet olemassa ihmiskunnan historian alusta, kauan ennen kuin Raamattu kehittyi. Tästä huolimatta tällä kirjalla on ollut paljon voimakkaampi vaikutus avioliiton käsitteeseen ja avioliitosta syntyviin perhesuhteisiin kuin millään muulla […]

Koulutus ja tiede

elokuu 20, 2018

Tämä on kahdeksas osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Koulutusta pidetään nykyisin yleisesti maallisen hallituksen alueena. Pakollista ja universaalia koulutusta pidetään yksinkertaisesti itsestäänselvyytenä. Mutta kuinka nämä ajatukset kehittyivät? Ja mikä rooli Raamatulla oli nykyisin tuntemamme koulutuksen perustusten luomisessa? Ensimmäinen yhteiskunta, joka […]

Ihmisarvo ja ihmisoikeudet

elokuu 13, 2018

Tämä on seitsemäs osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Otan mielelläni vastaan palautetta. Ranskan vallankumouksen motto “vapaus, veljeys ja tasa-arvo” löytyy virallisten rakennusten seiniltä joka puolelta nykypäivän Ranskaa. Yleinen mielikuva on, että nämä arvot kehittyivät valistusajalla, kuten ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistuksessa näkyy. Yli vuosikymmen aikaisemmin, […]

Kaupungit ja sosiaalipolitiikka

elokuu 6, 2018

Tämä on kuudes osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Ensimmäisessä luvussa esitän, että Raamattu on avain Euroopan ymmärtämiselle. Luvuissa kaksi, kolme, neljä ja viisi tutustumme Raamatun vaikutukseen länsimaiseen taiteeseen ja musiikkiin; länsimaiseen arkkitehtuuriin ja suunnitteluun, maanviljelyyn ja puutarhanhoitoon ja yrityselämään ja taloustieteeseen, tässä järjestyksessä. Otan mielelläni vastaan […]

Yrityselämä ja taloustiede

heinäkuu 30, 2018

Tämä on viides osa kahvipöytäkirjan lukujen luonnostelmien sarjaa, joissa käsitellään sitä, kuinka Raamattu on muokannut lukemattomia länsimaisen elämämme osa-alueita. Ensimmäisessä luvussa esitän, että Raamattu on avain Euroopan ymmärtämiselle. Luvuissa kaksi, kolme ja neljä tutustumme Raamatun vaikutukseen länsimaiseen taiteeseen ja musiikkiin; länsimaiseen arkkitehtuuriin ja suunnitteluun sekä maanviljelyyn että puutarhanhoitoon, tässä järjestyksessä. Otan mielelläni vastaan palautetta. Monen […]

Ilmoittaudu Viikon viestin saajaksi